Uvođenje sistema kvaliteta

Uvodjenjem QMS, u Vaš objekat, unapredićete uslugu kroz primenu jasnih procedura i standarda, smanjićete troškove, moćićete da merite učinak i jasnije uočite propuste.

Pružamo Vam uslugu implementacije sistema kvaliteta ISO 9001, HACCP.