Tajni kupac

Ukoliko želite objektivnu ocenu, Vaših usluga, tajni kupac je usluga za Vas.

Imamo odlično obučene saradnike, u ulozi tajnog kupca, koji će boraviti kao gosti u Vašem objektu.  Oni će, tajno, ocenjivati sve segmente Vaših usluga po unapred utvrdjenim kriterijumima.

Dobićete kompletan izveštaj sa ocenom kao i predlog poboljšanja usluga, edukacije zaposlenih.