Kategorizacija hotela

Kategorizacija hotela je od izuzetnog značaja za hotelsko poslovanje. Kada odlučuju, u kojem će hotelu boraviti, gosti biraju i kategoriju hotela. Nadalje, gosti u zavisnosti od kategorije hotela imaju i različita očekivanja u pogledu  usluge kao i u pogledu novca koji su spremni da plate.

Kategorizacija podrazumeva različite zahteve u pogledu opremljenosti objekta kao i ponude usluga.

Potebno je detaljno poznavanje standarada kao i pravilnika o kategorizaciji.

Bilo da po prvi put prolazite kroz proces kategorizacije, želite da unapredite svoj objekat u višu kategoriju ili održite istu, tu smo za Vas.